Šatov
Vize rozvoje

Co je vize rozvoje

Co je Vize rozvoje?


Vážení občané městyse Šatov, těší nás, že se s vámi můžeme setkávat nad zpracováním vize Vašeho městyse.
Vize rozvoje, kterou pro Vás zpracováváme, je strategickým dokumentem, jehož cílem je komplexní náhled na obec, její potenciály i bariéry a vytvoření vize - dlouhodobých témat, které pomohou zkvalitnit život v obci a posílí její jedinečnost. Jako prostředek k tomu budou sloužit analytické mapy a texty, výsledkem pak bude soubor jednoduchých architektonických studií, které budou ukazovat konkrétní záměry. Tyto záměry budou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové záměry i diskuzní témata.

Postup práce


1. Anketa
a analýza

Úplně na začátku se seznámíme s vašimi názory a zkušenostmi formou ankety. Zároveň načítáme již hotové projekty v obci a studujeme historické prameny. Výsledky ankety následně zpracujeme.

2. Terénní průzkum
a rozhovory

Po teoretickém poznání obce se vydáme k vám. Procházíme obcí, na místě ji mapujeme a analyzujeme. Ověřujeme odpovědi v anketě a setkáváme se s obyvateli. Budeme sledovat fungování městyse v různých denních dobách.

3. Zpracování
analytické části

Nastudované podklady a výsledky průzkumu zpracujeme do analytických map a konkrétních řešení (nápadů).

4. Prezentace
vize

Ještě před odevzdáním studie vám i vedení městyse výsledek odprezentujeme tak, aby k výsledku každný mohl přidat svůj názor a pdonět. Těšíme se na společnou práci pro váš městys!

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: